-->

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế

Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;...

Hỏi: Hiện tại em đang làm việc cho Công ty cổ phần xây dựng và công việc hiện tại của em là làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Công ty của em trước là Công ty TNHH MTV sau này mới lên Cổ phần. Thửa đất bên em muốn chuyển nhượng là thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty. Em muốn hỏi, giờ muốn làm thủ tục chuyển nhượng đất từ Tổng công ty sang công ty cổ phần thì phải làm như thế nào? (Nguyễn Nam - Ninh Bình)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về vấn đề chuyển nhượng đất nhà nước giao có thu tiền. Theo quy định tại Điều 174 Luật đất đai 2013 quy định về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thì:

"2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây: a.Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;..,”

Như vậy, công ty có quyền chuyển nhượng đất cho chủ thể khác khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định, việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Như vậy, bạn phải lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau khi lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải làm thủ
tục công chứng hoặc chứng thực hợp đồng đó.

Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã (phường).

Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.