-->

Vì đất gia đình được xã cho mượn nên mảnh đất đó vẫn thuộc quyền sở hữu của UBND xã, nếu không có yêu cầu trả lại thì gia đình bạn vẫn có quyền tiếp tục sử dụng.

Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh).

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất...

Tài sản đã được thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có thể được cho thuê, cho mượn. Tuy nhiên, việc cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp có cần sự đồng ý của bên nhận thế chấp?

Dùng sổ đỏ để thực hiện hợp đồng vay tiền, khi mất thì phải xin cấp lại.

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Luật sư tư vấn về trường hợp đòi lại quyển dụng đất từ nhiều năm trước nhưng người mượn không trả.

Trường hợp không đủ điều kiện để bồi thường khi thu hồi đất vẫn được bồi thường chi phí đầu tư trên đất.

Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Pháp luật công nhân và bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp cho chủ sở hữu tài sản nếu chứng minh được tài sản đó thuộc sở hữu của mình.

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được

Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình.

Thực trạng hiện nay xảy ra nhiều trường hợp cá nhân cùng tên trong sổ hộ khẩu không tách được hộ khẩu do chủ hộ không cho mượn sổ hộ khẩu để đến cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 512 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về Hợp đồng mượn tài sản.

Hộ gia đình, cá nhân cho mượn, cho thuê đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 của Điều 50 của Luật đất đai;

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đòi lại đất khi thời hạn cho mượn chưa hết.

Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng...

Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.

Trách nhiệm của người cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vay tiền ngân hàng.