-->

Thu hồi đất đã cho mượn có được hỗ trợ di dời nhà không?

Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.

Hỏi: Tôi là giáo viên ngoại tỉnh về công tác tại xã không có đấtt ở được UBND xã cho mượn đất ở từ năm 2002 đến nay, nay UBND xã thu hồii đất vậy tôi có được hỗ trợ di dời nhà ởở không? (Hồng Lan - Hà Nội).
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Theo như chị trình bày thì chị thuộc trường hợp được nhà nước giao đất để ở theo quy định tại điều 55 luật đất đai 2013 về các trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất. Việc bồi thường khi thu hồi đất đối với trường hợp này được quy định tại điều 75 Luật đất đai 2013:

Thứ nhất:

Trong trường hợp đất của chị đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật thì theo quy định tại khoản 1, điều 79 Luật đất đai 2013:

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở".

Do đó, trong trường hợp thu hồi này chị sẽ được hỗ trợ về nhà ở và nếu bạn không có nhu cầu về chỗ ở thì chị sẽ được bồi thường bằng tiền mặt theo giá đất do UBND tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi.

Điều kiện để được cấp GCNQSDĐ trong trường hợp này được quy định tại khoản 2, điều 101 Luật đất đai 2013:

"2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Thứ hai:

Trong trường hợp đất của chị không đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật thì theo quy định tại khoản 2, điều 79 Luật đất đai 2013:

"2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất".

Do trong trường hợp này đất của chị chưa đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ nên chị sẽ không được bồi thường về nhà ở khi Nhà nước thu hồi. Tuy nhiên, nếu như chị không còn chỗ ở khác thì chị sẽ được Nhà nước hỗ trợ bằng hình thức bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất ở 1 vị trí khác .

Ngoài ra, trong từng trường hợp cụ thể mà Nhà nước sẽ xem về các biện pháp hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm hoặc tái định cư đối với người bị thu hồi đất.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.