Khi nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu, theo quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì mức lương hưu hàng tháng sẽ bị giảm trừ, theo đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm trừ 1%.

Những người thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Trường hợp được xét tinh giản biên chế gồm các trường hợp do sắp xếp lại cơ cấu mà dẫn tới dư lao động hoặc không đáp ứng trình độ chuyên môn, hoặc hạn chế về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Chế độ phụ cấp tinh giản biên chế được quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Việc đặc cách xét tuyển viên chức được quy định tại Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới

Tôi vừa được trường mầm non công lập ký vào nghị định 68, chức danh là nhân viên phục vụ. Qua sang năm, tháng 9/ 2016, tôi sẽ tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non, và có ý định xin vào lớp dạy học, làm giáo viên mầm non.

Trường hợp giáo viên làm việc theo hợp đồng sau khi được chuyển vào biên chế Nhà nước, hệ số lương sẽ chuyển sang ngạch biên chế và bắt đầu từ bậc 1 với hệ số lương là 2.34.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn các chế độ được nghỉ hưu sớm theo chính sách tinh giản biên chế.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chế độ hưởng khi nghỉ hưu sớm do tinh giảm biên chế.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp tinh giản biên chế người lao động.

Nếu lý do xin nghỉ hưu trước tuổi của bác không thuộc một trong các trường hợp tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì bác có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nếu đáp ứng điều kiện...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp mới biên chế có được nghỉ phép hàng năm không.

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên,...

Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam...

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu...

Khoản 1 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do cắt giảm biên chế.

Chính sách về hưu trước tuổi: 1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên,...