-->

Chế độ của người nghỉ hưu trước tuổi do tinh giảm biên chế

Khi nghỉ hưu trước tuổi nghỉ hưu, theo quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì mức lương hưu hàng tháng sẽ bị giảm trừ, theo đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm trừ 1%.

Hỏi: Tôi muốn luật sư tư vấn giúp cho tôi nên về nghỉ hưu sơm hay đi làm đến đủ tuổi nghỉ hưu. Tôi năm nay 58 tuổi có 38 năm công tác. Do công ty bán hết vốn nhà nước lên hiện tại công việc bất ổn định tôi muốn luật sư tư vấn cho tôi nếu về hưu thì có bị trừ % thiếu tuổi không? Và khi về sớm có được hưởng chế độ ưu đãi gì không? (Triệu Văn Hoán - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, quy định về nghỉ hưu trước tuổi.

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, trường hợp người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ độ tuổi nghỉ hưu, nếu đã đóng từ đủ 20 năm BHXH trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được nghỉ hưu trước tuổi.

Khi nghỉ hưu trước tuổi, theo quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì mức lương hưu hàng tháng đối với người nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm trừ, theo đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm trừ 1%.

Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội quy định độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc theo điều kiện bình thường đối với nam là từ đủ 60 tuổi, đối với nữ là từ đủ 55 tuổi. Như vậy, khi nghỉ hưu trước tuổi trong năm 2015, bác sẽ bị giảm trừ 2% mức lương hưu hàng tháng.

Tuy nhiên từ ngày 1/1/2016, thời điểm Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực, khi nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị giảm trừ 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ hai, về đối tượng được hưởng chế độ nghỉ hưu khi tinh giản biên chế.

Trường hợp bác làm việc trong công ty cổ phần có vốn Nhà nước, nay được cấp có thẩm quyền bán hết vốn nhà nước đồng thời thuộc đối tượng lao động dôi dư do công ty tổ chức lại cơ cấu mà không sắp xếp được việc làm khác thì thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Khoản 2 Điều 8 Nghị 108/2014/NĐ – CP quy định đối tượng tinh giản biên chế nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí như sau:

- Được hưởng mức lương hưu hàng tháng theo quy định mà không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu;

- Được trợ cấp 3 tháng tiền lương so với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Luật BHXH;

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Theo đó, khi nghỉ hưu trước tuổi theo quy định bác sẽ được hưởng mức lương hàng tháng ứng với số năm đóng BHXH, được trợ cấp 6 tháng tiền lương cho 2 năm nghỉ hưu trước tuổi. Được trợ cấp 9 tháng tiền lương cho 38 năm đóng BHXH.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.