Hệ số lương của giáo viên dạy theo hợp đồng được vào biên chế Nhà nước

Trường hợp giáo viên làm việc theo hợp đồng sau khi được chuyển vào biên chế Nhà nước, hệ số lương sẽ chuyển sang ngạch biên chế và bắt đầu từ bậc 1 với hệ số lương là 2.34.

Hỏi: Em là giáo viên hợp đồng tại Trung tâm GDTX từ tháng 09 năm 2010, bắt đầu hợp đồng em được hưởng lương theo hệ số 2.34, hưởng 100% lương không phụ cấp, và mỗi năm ký hợp đồng 01 lần. Năm 2013 em ký hợp đồng em được tăng lương (tăng hệ số 2.67), được hưởng thêm phụ cấp 30% và được hưởng thêm những chế độ như những giáo viên biên chế. Nếu tháng 09 năm 2016 em đến hạn tăng lương lên 3.00 và nếu năm đó em được xét biên chế thì hệ số lượng của em có được giữ lại không hay là phải bắt đầu lại là 2.34 và hưởng 85% lương? (Văn Lâm - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (25/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trường hợp của bạn đang hưởng hệ số lương 2.67 và được hưởng thêm phụ cấp 30% và được hưởng thêm những chế độ như những giáo viên biên chế đó là những thỏa thuận trong hợp đồng làm việc bình thường bạn ký với trung tâm. Còn khi được xét biên chế thì sẽ bắt đầu hệ số lương như tuyển dụng viên chức bình thường.

Hiện tại công việc của bạn đang làm hợp đồng từ năm 2010 đến nay chỉ là điều kiện để bạn được xét tuyển đặc cách theo điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức: “1. Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau: a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng”.

Như vậy, trường hợp của bạn nếu như được xét vào biên chế thì sẽ bắt đầu với mức lương hệ số 2.34 của ngạch lương viên chức.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.