-->

Tôi làm việc cho doanh nghiệp tư nhân, ký hợp đồng 12 tháng. Tôi có phải buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch.

Án lệ số 10/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Pháp luật Việt Nam bảo hộ các nhãn hiệu có khả năng nhìn thấy được và có khả năng phân biệt được. Đối với các nhãn hiệu có khả năng tiếp xúc bằng thính giác hoặc khứu giác, vị giác, không thuộc đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ.

Để lấy lại quyền sử dụng đất cần làm đơn lên xã đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ đính chính lại thông tin cho chính xác.

Trường hợp được xét tinh giản biên chế gồm các trường hợp do sắp xếp lại cơ cấu mà dẫn tới dư lao động hoặc không đáp ứng trình độ chuyên môn, hoặc hạn chế về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Tài sản đứng tên hai vợ chồng. Nay chồng chết muốn phân chia di sản thừa kế cho vợ.

Trong trường hợp này, hành vi dùng mã tấu để chống lại ông bố của thanh niên kia có thể cấu thành tội “ cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 104 Bộ Luật hình sự

Chỉ những đối tượng làm việc trực tiếp trong môi trường độc hại mới được hưởng phụ cấp độc hại nguy hiểm.

Đối tượng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 7 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là những nhóm quan hệ xã hội xác định, có đặc tính cơ bản giông nhau và do những quy phạm thuộc ngành luật đó điéu chính. Đối tượng điểu chỉnh là tiêu chuẩn chủ yếu để phân biệt ngành luật này với ngành luật khác.

Luật Hiến pháp là một trong ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Hệ thống pháp luật này đuợc chia thành các ngành luật theo đối tượng điều chỉnh của chúng: Luật Hiến pháp; Luật Hành chính; Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật Hôn nhân và gia đình...

Đối tượng được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 2 Thông tư số: 174/2011/TT-BTC.

Nếu thu nhập hiện tại của người lao động không vượt quá 1.000.000 đồng thì người lao động thuộc diện người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân nào không có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh?

Phần mềm máy tính là đối tượng không thể đăng ký bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Phương pháp quản lý dân sự thuộc đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.

Pháp luật việt nam quy định về những đối tượng nào không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?

Tác phẩm nhiếp ảnh là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền tác giả.

Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ; Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần; Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ.