Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế?

Phương pháp quản lý dân sự thuộc đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.

Hỏi: Tôi làm quản lý nhân sự cho một công ty nước ngoài đã được 10 năm. Trong quá trình làm việc tôi có nghiên cứu và đúc kết là một phương pháp quản lý nhân sự cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam.Đề nghị Luật sư tư vấn,tôi có thể xin cấp bằng sáng chế để cho thuê sáng chế có được không? (Nam Cường - Hải Phòng)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật Everest - trả lời:
Khoản 12 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về:“Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên”.
Điều 59 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 quy định về các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế như sau:
"1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;
3. Cách thức thể hiện thông tin;
4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
5. Giống thực vật, giống động vật;
6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.”

Như vậy căn cứ theo quy định của pháp luật thì phương pháp quản lý nhân sự của anh thuộc đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế tại Khoản 2 Điều 59:“Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính". Do đó anh không thể xin cấp văn bằng bảo hộ với phương pháp quản lý này.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.