-->

Chia di sản thừa kế trong trường hợp có đối tượng hưởng 2 tuổi

Tài sản đứng tên hai vợ chồng. Nay chồng chết muốn phân chia di sản thừa kế cho vợ.

Hỏi: Tài sản đứng tên hai vợ chồng. Nay chồng chết muốn phân chia di sản thừa kế cho vợ. Trong hàng thừa kế thứ nhất, thì cha, mẹ chồng đã chết chỉ còn vợ và 2 người con. Cho hỏi 2 người con hiện tại mới được 2 tuổi thì phân chia như thế nào, có cần người đại diện theo pháp luật cho 2 người con không? (Thùy Vân - Khánh Hòa)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều675 BLDS 2005 quy định về những trường hợp thừa kế theo pháp luật như sau:

“ 1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản
hoặc từ chối quyền nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế”.


Trường hợp của anh, nếu chồng của chị này chết mà không để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 675 BLDS 2005.

Điều676BLDS 2005 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

“ 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết".

Anh trình bày, bố mẹ đẻ của anh này đã chết, tại thời điểm anh chồng chết thì chỉ còn người vợ và 2 người con (cả hai con đều 2 tuổi). Theo quy định của pháp luật, cả 3 người đều thuộc diện thừa kế và được hưởng những phần bằng nhau.

Cụ thể trong trường hợp anh thắc mắc, thửa đất là di sản thừa kế là tài sản chung của vợ, chồng. Trước khi chia thừa kế, thì thửa đất sẽ được chia làm đôi và 1 nửa thửa đất sẽ là di sản thừa kế. Theo đó, vợ sẽ được hưởng 2/3 giá trị thửa đất; 2 con nhỏ mối con sẽ được hưởng 1/6 giá trị thửa đất.

Pháp luật không có một quy định nào cấm công dân 2 tuổi không được hưởng di sản thừa kế, tuy nhiên, theo quy định tại Điều 21 BLDS 2005 thì mọi giao dịch đều phải được xác lập, thực hiện thông qua người đại diện của cá nhân này.

Điều141 BLDS 2005 quy định về người đại diện theo pháp luật như sau:

“ Người đại diện theo pháp luật bao gồm:1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên".

Cha của các cháu đã chết, mẹ của các cháu sẽ là người đại diện theo pháp luật của các cháu. Mẹ của cháu sẽ đại diện tham gia các giao dịch dân sự vì lợi ích của các cháu, và người mẹ cần xin xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn để thay mặt các cháu thực hiện các quyền.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.