Đối với hoạt động kinh doanh quán bánh tráng nướng và một số nước giải khát (thức ăn vặt) không thuộc vào đối tượng phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên anh (chị) vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí ...

Luật sư tư vấn về việc bán hàng trên facebook có cần xin giấy phép kinh doanh không.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về việc bán xôi có phải xin giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh...

Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP có quy định về các hoạt động thương mại mà không phải xin giấy phép kinh doanh.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về dịch vụ cầm đồ có cần xin giấy phép kinh doanh...

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định tại Điều 20.

Luật sư tư vấn trường hợp mở cửa hàng bán cả đồ cũ và đồ mới với số vốn 20 triệu đồng thì có phải xin giấy phép kinh doanh hay không.

giấy phép kinh doanh

Luật sư tư vấn về giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh...

Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình...

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh...

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặcmột nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ...

Luật sư tư vấn về giấy phép kinh doanh...

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc...

Luật sư tư vấn về giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn Giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh để mở trung tâm môi giới gia sư

Để có thể được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu, công ty bạn cần đáp ứng các điều kiện sau đây căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 94/2012/NĐ-CP