Doanh nghiệp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp phép không đồng nghĩa với việc tên doanh nghiệp đó là độc nhất và không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào với bên thứ ba. Vì vậy, doanh nghiệp không nên quá phụ thuộc vào “quyền” đối với tên thương mại.

Hoạt động thương mại là khái niệm chỉ hoạt động của thương nhân nhằm thực hành các nghề thương mại của họ. Các hoạt động thương mại chính như: Mua bán hàng hoá; Cung ứng dịch vụ; Đầu tư; Xúc tiến thương mại

Pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ mới dự liệu các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu biển hiệu trong tập quán và trong các quy phạm địa phương trong khi nhu cầu này trên thực tế của dân cư là rất lớn, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường...

Hợp đồng kinh tế hay hợp đồng thương mại là hai khái niệm chung chỉ hợp đồng được giao kết trong lĩnh vực kinh tế hoặc thương mại, giữa các chủ thể là thương nhân vì mục đích thương mại.

Chính sách thương mại

Không phải mọi hành vi vi phạm pháp luật thương mại đều bị áp dụng chế tài thương mại.

Sau khi áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, không được áp dụng tiếp các chế tài thương mại khác, trừ trường hợp quá thời hạn hai bên ấn định thì bên bị vi phạm được áp dụng chế tài khác để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Tên của cơ quan nhà nước không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Đại diện cho thương nhân đem lại sự hỗ trợ rất lớn cho các thương nhân gặp khó khăn về khoảng cách địa lý, năng lực đàm phán cũng như sự am hiểu thị trường… có thể hợp tác với nhau.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ giải quyết những tranh chấp có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Dịch vụ luật sư tư vấn luật thương mại của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại, cụ thể:

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại cho thương nhân (các tổ chức kinh tế, cá nhân có đăng ký kinh doanh).

Dịch vụ tư vấn pháp luật kinh doanh, thương mai do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật thương mại quốc tế...

Trung gian, hòa giải là hai phương thức được ưu tiên sử dụng trong giải quyết tranh chấp trong hầu hết các lĩnh vực. Nhiều người đánh đồng hai khái niệm này là một, tuy nhiên, có thực sự trung gian là hòa giải? hay hai khái niệm này có gì khác nhau?

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp

Luật sư tư vấn về giải quyết tranh chấp trong thương mại bằng hình thức trọng tài.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp muốn hạn chế khả năng bên nhận quyền thương mại.