Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm các nội dung tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015 ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ.

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp...

Một khi hình ảnh, thương hiệu của thương nhân nước ngoài đã trở nên quen thuộc và nổi tiếng với khách hàng tại thị trường Việt Nam, thương nhân nước ngoài có thể an tâm thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài và chính thức hoạt động thương mại tại Việt Nam.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định 72/2006/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung theo Khoản 2, Điều 2 Nghị định 120/2011/NĐ-CP, Phụ lục 1 – Thông tư 11/2006/TT-BTM

Dịch vụ đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp do các Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

(Lao động) - Đề nghị Chuyên mục tư vấn về trình tự và thủ tục thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (Nguyễn Hiền, Email: [email protected] ).

Thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài thì cần đáp ứng đủ các điều kiện và thủ tục theo quy định tại Nghị định 07/2016/NĐ - CP.

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 1. Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán...

Luật sư tư vấn về việc thay đổi đăng ký kinh doanh...

Văn phòng đại diện không có chức năng ký kết hợp đồng cũng như mua bán, chỉ được giới thiệu sản phẩm mà không được mua bán trực tiếp.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp.... Để được tư vấn về Thủ tục thành lập văn phòng đại diện quý vị vui lòng gọi tới Tổng đài 19006198.

Khi thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện

Người đứng đầu văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có quyền thuê trụ sở văn phòng đại diện, có quyền kí kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại văn phòng và ký hợp đồng mua sắm các trang thiết bị phục vụ công việc của văn phòng đại diện

Nội dung Thông báo gồm: a)Mã số doanh nghiệp; b)Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; c)Tên chi nhánh,văn phòng đại diện dự định thành lập;...