Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chia tài sản khi ly hôn.

rong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác

Khi người chồng mất thì mảnh đất là tài sản chung của hai vợ chồng sẽ được đem ra chia thừa kế cho những người được nhận thừa kế để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với mảnh đất này bạn cần có sự đồng ý của những người có quyền....

Khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với loại đất nông nghiệp cần phải chú ý tới việc thỏa mãn quy định tại điều 188 Luật đất đai 2013 và diện tích đất chuyển nhượng phải trong hạn mức cho phép, và thời gian sử dụng đất là thời gian còn lại của đất được ..

Khi thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người nhận quyền sử dụng đất được các quyền theo quy định tại điều 166 Luật đất đai năm 2013 như sau:...

Trường hợp người chết không để lại di chúc thì những người thừa kế sẽ được xác định theo hàng thừa kế theo các quy định của pháp luật.

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê