-->

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này,...

Khoản 4 Điều 9 Thông tư 36/2011/TTLT-BYT-BQP có hướng dẫn về phân loại sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Những trường hợp mù màu một mắt hoặc cả hai mắt mức phân loại sức khỏe là 6 điểm.

Phụ lục 1 của Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế - Bộ quốc phòng quy định về cách phân loại sức khỏe.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe con người là một trong những trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định.

Để xác định các giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất này có đúng quy định và hợp lý hay không thì sẽ tùy thuộc vào loại giấy tờ mà theo đó ông bạn chuyển nhượng đất cho cậu họ là hợp đồng hay di chúc....

Sức khỏe loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.

Khi bị suy giảm khả năng lao động, người lao động sẽ được nghỉ hưu trước tuổi.

Người lao động bị tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.

Hội đồng giám định y khoa tỉnh tổ chức thực hiện để giải quyết khi có các khiếu nại, tố cáo liên quan đến sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự và công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự, do Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị.

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Khi nhận được giấy thì anh (chị) cần phải có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong lệnh gọi nhập ngũ. Nếu có lý do chính đáng không thể đến đúng thời gian và địa điểm .

Kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, phân loại, kết luận sức khỏe đối với đối tượng là quân nhân dự bị.

Điều 4 Thông tư 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau khi có quyết định được miễn nghĩa vụ quân sự, người đó có thể sẽ không bị gọi khám sức khỏe vào các đợt tới.

Điều 104 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở có cần khi xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và được quy định tại khoản 5 Điều 4 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND.

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động ký hợp đồng lao động giúp việc gia đình khám sức khỏe định kỳ ít nhất một năm một lần. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ chi trả chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.