Người quản lý Doanh nghiệp có thể là chủ Doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty... những người có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Luật Phòng, chống tham nhũng quy định đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Luật sư tư vấn các biện pháp giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh với mức thấp nhất.

Việc quản trị rủi ro trong tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân là vấn đề hết sức cần thiết. Công ty Luật TNHH Everest sẽ giúp các chủ sở hữu doanh nghiệp nhận diện và đánh giá đầy đủ từng rủi ro pháp lý để ngăn ngừa, kiểm soát các rủi ro pháp lý.

Luật sư cần nắm vững quy luật vận động của các loại vốn và phương thức quản lý vốn kinh doanh, để soạn thảo, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện Quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp...

Hiện nay nhu cầu mở công ty rất nhiều, tuy nhiên nhiều người còn chưa biết trường hợp của mình có được quản lý doanh nghiệp hay không? Sau đây Công ty Luật TNHH Everest sẽ có bài tư vấn cụ thể về các trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Người lao động làm việc trong các đơn vị nhà nước thì vẫn có thể thành lập hoặc tham gia quản lý doanh nghiệp.

Đất tín ngưỡng bao gồm đất có công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ. Việc sử dụng đất tín ngưỡng phải đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao được quy định tại Điều 19 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con...

Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Được nhận ủy quyền thì không được nhận di sản thừa kế nếu người để lại di sản thừa kế chết đi

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; hoặc có thể cho thuê lại doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp không trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Người giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của mình, quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được quy định theo pháp luật

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thuê người nhà của thành viên góp vốn về quản lý công ty nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 65 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc.

Nhằm giúp các doanh nghiệp sẽ và đang hoạt động là loại hình Công ty TNHH một thành viên nắm rõ về hình thức tổ chức, quản lý công ty này. Công ty Luật TNHH Everest xin tư vấn chi tiết để doanh nghiệp có thể hoạt động đúng đắn và tuân thủ đúng pháp luật.

Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Công ty Luật TNHH Everest là một trong những công ty luật đi tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý quản lý nợ và thu nợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Quản lý nhà chung cư hiện đang là đang là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. Vì thế, nhà nước đã ban hành các quy định pháp luật để quản lý chặt chẽ hơn vấn đề này.