Người lao động làm việc part-time, nếu thuộc trường hợp không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó.

Người lao động làm việc bán thời gian có thể tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, do luật quy định người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ mùa vụ thời hạn 03 tháng, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.