Người nước ngoài chỉ được sở hữu căn hộ hoặc nhà ở riêng lẻ trong các dự án xây dựng nhà ở mà không được mua nhà ở ngoài dự án.

Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu...

Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp...

Bồi thường nhà ở đã xây trên đất quy hoạch được quy định tại Điều 75, Điều 89 Luật Đất đai năm 2013

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở khi có dự án được quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai năm 2013

Trong trường hợp này anh (chị) cần phải chứng minh được số diện tích anh (chị) sở hữu đã được tính cả phần làm hai con đường trong đó báo lại với UBND nơi anh (chị) cư trú để trừ đi khoản đất mà anh (chị) phải ...

Mức xử phạt chủ đầu tư khi chậm giao giấy chứng nhận nhà ở sẽ căn cứ theo thời gian chậm giao và số lượng chủ sở hữu nhà ở bị vi phạm theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn kế toán - thuế...

Chủ sở hữu nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở.

Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở

Việc chuyển nhượng lại hợp đồng mua bán căn chung cư thuộc dự án nhà ở thương mại đang xây dựng (chưa bàn giao nhà) có thể được thực hiện, khi đáp ứng được các điều kiện đã liệt kê tại Luật Nhà ở năm 2005.

Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu; trường hợp có chủ sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu chung khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Do người có đơn yêu cầu không hề có bằng chứng nào về việc gán nợ ngôi nhà hay khi nào bán nhà thì trả nợ nên yêu cầu này là không có cơ sở vì vậy bạn vẫn có thể tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như bình thường.

Được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã thế chấp nếu được bên nhận thế chấp đồng ý...

Bạn có thể tiến hành công chứng tại bất kỳ một tổ chức hành nghề công chứng nào.

Công dân có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên là một trong những trường hợp được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương.

Trường hợp không đủ điều kiện để bồi thường khi thu hồi đất vẫn được bồi thường chi phí đầu tư trên đất.

Nhà ở xã hội là hình thức hỗ trợ của Nhà nước đối với người có thu nhập thấp có thể sở hữu được nhà ở.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở 2014 như được phép nhập cảnh vào Việt Nam, có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam thông qua hình thức mua, nhận tặng cho,...