Số ngày nghỉ bao nhiêu lâu phụ thuộc vào công việc và thời gian đóng bảo hiểm, vì bạn không nói rõ trường hợp của mình nên tham khảo Điều 26, Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Hiện nay pháp luật không có quy định về việc nghỉ bù khi nghỉ việc riêng trung vào ngày mà chỉ có quy định nghỉ bù trong trường hợp nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần mà thôi.

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)...

Vấn đề nghỉ việc riêng được Bộ luật Lao động 2012 quy định tại Điều 116.

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây: Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

Trừ các trường hợp người lao động nghỉ việc riêng được hưởng nguyên lương, người lao động sẽ nghỉ không hưởng lương.

Hỏi: Nhà có tang tôi nghỉ theo chế độ 3 ngày nhưng 3 ngày nghỉ đó trùng vào ngày thứ bảy và chủ nhật thì theo chế độ tính như thế nào? Đề nghị Luật sư tư vấn. (Lê Cường - Hà Nội)

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp nghỉ việc riêng trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ thì có được nghỉ bù không.

Do đây là thỏa thuận giữa hai bên nên công ty có thể từ chối việc nghỉ phép của nhân viên nếu hoạt động của công ty có thể bị ảnh hưởng do sự vắng mặt của người đó. Như vậy, nếu không được sự cho phép từ công ty, người đó không được phép tự ý nghỉ.

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây: Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về nghỉ lễ, tết và nghỉ việc riêng của viên chức.

Những trường hợp người lao động được nghỉ trong thời gian đã kí kết hợp đồng lao động thường phục vụ cho những tình huống, sự kiện cần thiết và cấp bách cho cuộc sống của người lao động thì họ vẫn được nghỉ và hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật.