Tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực kể từ 31/12/2013 ra đời, thay thế Nghị định số 114/2006/NĐ-CP(đã hết hiệu lực thi hành) về xử phạt vi phạm hành chính về dân số...

Kéo dài thời hạn nâng lương là một hình thức xử lý kỉ luật lao động. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm kỉ luật lao động mà thời gian kéo dài có thể dài hoặc ngắn.