Đội ngũ hơn 50 luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: hành chính, hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân, gia đình, đầu tư, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ..., Công ty Luật TNHH Everest có thể hỗ trợ khách hàng xử lý những vụ việc phức tạp.

Sử dụng dịch vụ pháp lý phù hợp với định hướng phát triển và nguồn lực của doanh nghiệp trong từng giai đoạn, cần được xác định là hoạt động đầu tư cần thiết mà không phải chi phí của doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đất đai: tư vấn, đại diện ủy quyền, đại diện trong tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác...

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hình sự cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại cho thương nhân (các tổ chức kinh tế, cá nhân có đăng ký kinh doanh).

Với đội ngũ các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm không chỉ riêng lĩnh vực đất đai mà còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp.

Với đội ngũ hơn 50 luật sư, chuyên gia, chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm về đầu tư và các lĩnh vực khác: dân sự, đất đai, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ, tài chính, kế toán..., Công ty Luật TNHH Everest có thể hỗ trợ khách hàng xử lý những vụ việc phức tạp.

Với đội ngũ các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm không chỉ riêng lĩnh vực hôn nhân và gia đình mà còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề liên quan như đất đai, thừa kế, hình sự, hành chính...

Người sử dụng lao động và người lao động chỉ có thể hài hòa lợi ích trên cơ sở tôn trọng pháp luật thực hiện hợp đồng trung thực, thiện chí; quy trình, tiêu chuẩn được xây dựng rõ ràng.

Với đội ngũ Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest đã tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý giúp thực hiện thành công nhiều thương vụ trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

Trong giá trị tài sản của doanh nghiệp, tài sản hữu hình chiếm 30%, còn lại 70% giá trị nằm ở tài sản vô hình, trong đó phần lớn là các sản phẩm trí tuệ.

Dịch vụ pháp lý là loại dịch vụ gắn liền với pháp luật, kết quả hoạt động dịch vụ pháp lý có tác động quan trọng đến tình trạng kinh tế và pháp lý của khách hàng