Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

quyền sử dụng đất đã được chuyển nhượng sang tên cho người được tặng cho và người tặng cho hiện nay đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người tặng cho không có quyền đòi lại nữa.

Việc công chứng các hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp… là cơ sở để nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tôi đang chuẩn bị mua một lô đất đã có sổ hồng. Tôi muốn biết lô đất có sổ hồng của bên bán có tranh chấp hay là đang mua bán với người khác hay không? Khi đến văn phòng công chứng thì công chứng viên có kiểm tra đươc thông tin này không ạ?

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110;...

C được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 hoặc thuộc trường hợp đặc biệt

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Nếu ông bà bạn mất không để lại di chúc thì những người thừa kế theo pháp luật có quyền yêu cầu phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Việc chồng chị chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có sự đồng ý của bạn nên vô hiệu còn chưa kể tới việc chuyển nhượng bằng giấy tờ viết tay có thể vi phạm hình thức của hợp đồng (phải được công chứng) nên bạn hoàn toàn có quyền đòi lại mảnh đất đó.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký là không quá 15 ngày

Một số lưu ý khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đủ điều kiện tách thửa.

Thủ tục chuyển nhượng đất đai thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013 và Bộ luật Dân sự năm 2005

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản, công trình gắn liền trên đất chỉ được coi là hợp pháp khi nó được công chứng bởi văn phòng công chứng có thẩm quyền.

Điều 700 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất .

Anh (chị) cần có Giấy CNQSDĐ để hoàn tất hồ sơ tách thửa. Anh (chị) có thể thương lượng lại với bên tranh chấp để họ giao lại Giấy chứng nhận. Nếu họ vẫn không thực hiện, anh (chị) có thể gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đến UBND.

Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp...

Giấy ủy quyền là một hình thức đại diện ủy quyền trong đó ghi nhận việc người ủy quyền được thực hiện công việc trong phạm vi quy định tại Giấy ủy quyền. Do đó vợ có được ủy quyền cho chồng để mua bán, chuyển nhượng đất đai.