Cấm các hành vi sau đây: Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ...

Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên.

Như vậy cả hai bà " vợ" của bố bạn đều không được hưởng di sản thừa kế của bố bạn. Nếu tài sản của riêng ai thì vẫn là của người đó

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chia tài sản chung khi ly hôn sau khi đã chung sống được 06 tháng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đã chung sống 10 năm, kết hôn với người khác có được không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng 20 năm, có được chia tài sản không.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng

Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn 1. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự...

Khi không còn chung sống với nhau anh (chị) không cần gửi đơn ly hôn lên tòa án, trường hợp có tranh chấp về con và tài sản thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định và nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết...

Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chung sống như vợ chồng từ năm 1990 có phải đăng ký kết hôn không.

Việc nam nữ chưa đăng ký kết hôn mà sống chung với nhau như vợ chồng không bị coi là vi phạm pháp luật và không bị phạt hành chính hay xử lý hình sự.

Kết hôn là quyền tự do của mỗi cá nhân và khi vợ chồng chung sống có mâu thuẫn, họ không đạt được mục đích hôn nhân và không muốn tiếp tục hôn nhân thì khi có đủ căn cứ, họ có quyền yêu cầu pháp luật giải quyết cho ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chung sống với một người, có được kết hôn với người khác không.

Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc chia quyền sử dụng đất khi nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng.

Từ sau ngày 01 tháng 1 năm 2003 mà họ không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng

Trong trường hợp chị và chồng chị chưa ly hôn nhưng chồng chị đã có hành vi chung sống với người phụ nữ khác, người phụ nữ đó lại có bầu. Như vậy, chồng chị đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, vi phạm điều cấm của pháp luật.

Quan hệ giữa em bạn và người bạn gái sinh năm 1997 không phải là quan hệ vợ chồng hợp pháp nên việc em trai bạn đăng kí kết hôn với người khác là hoàn toàn hợp pháp, không vi phạm nguyên tắc 1 vợ - 1 chồng của Luật Hôn nhân và gia đình

Luật sư tư vấn hôn nhân...