Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp...

Luật sư tư vấn về chia tài sản khi ly hôn nhưng chồng đứng tên trên sổ đỏ...

Luật sư tư vấn về việc vhia tài sản khi ly hôn và một số vấn đề liên quan...

Điều 33 luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng.

Sau khi gọi số Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6128 và nghe lời chào, Quý khách hàng vui lòng chọn lĩnh vực pháp luật cần tư vấn.

Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình...

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố như hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng. Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung

Án phí để giải quyết một vụ án ly hôn nếu không có yêu cầu chia tài sản cũng như mức cấp dưỡng thì mức án phí là 200.000 đồng.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này

Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

Luật sư tư vấn hôn nhân...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc chia tài sản chung sau khi ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chia tài sản chung khi ly hôn.

Khi thỏa thuận được vấn đề chia tài sản của hai vợ chồng khi ly hôn, hai bên cần lập biên bản thỏa thuận chia tài sản. Để được tư vấn cụ thể quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài tư vấn 19006198.

Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó

Luật sư tư vấn về việc phân chia tài sản...

Luật sư tư vấn về việc phân chia tài sản khi ly hôn khi vợ không có nghề nghiệp...