Người lao động đã làm việc đủ 12 tháng kể cả thời gian thử việc, thì đến cuối năm (theo dương lịch) sẽ được doanh nghiệp hưởng thêm 01 tháng lương (tháng lương thứ 13). Tuy nhiên, khoản tiền thưởng này có phải là bắt buộc đối với doanh nghiệp?

Tôi làm việc cho doanh nghiệp tư nhân, ký hợp đồng 12 tháng. Tôi có phải buộc đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Chế độ bảo hiểm được hưởng của loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện là không giống nhau.

Sản phẩm tủ lạnh, quạt điện, nồi cơm điện có phải dán nhãn năng lượng không

Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi được sự đồng ý của người lao động ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2012.

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: loại hình “Hộ kinh doanh” và tên riêng của hộ kinh doanh.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng trừ các trường hợp do luật định.

Cơ cấu tổ chức công ty không có Ban kiểm soát thì công ty có thể thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

Bắt buộc chữa bệnh được áp dụng đối với người có hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, người trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự.

Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm.

Có 02 hình thức nghỉ dưỡng sức tương ứng với 02 mức hưởng dưỡng sức.

Sau khi ly hôn, bố, mẹ có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho con chứ thành niên, con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Nghĩa vụ này là bắt buộc, không thể thay thế bằng nghĩa vụ nào khác hay chuyển giao cho người khác.

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân thay cho Chứng minh nhân dân. Nếu CMND cũ vẫn còn thời hạn sử dụng thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi nào hết hạn mới phải làm thủ tục đổi sang thẻ Căn cước công dân.

Pháp luật quy định độ tuổi và năng lực của người đăng ký hộ kinh doanh, không quy định về thành viên hộ gia đình. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu đáp ứng các điều kiện về chủ thể đăng ký, nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Khi kết hôn vợ không bắt buộc phải chuyển khẩu về gia đình nhà chồng. Vì vậy, hành vi của chị không trái pháp luật và không bị phạt

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản là văn bản ghi nhận những nội dung phân chia di sản thừa kế, tỷ lệ phân chia, giá trị di sản, ... giữa những người thừa kế.

Tùy theo công việc và thời gian thỏa thuận mà hợp đồng lao động có thể giao kết dưới hình thức văn bản hoặc lời nói theo quy định pháp luật.

Trước khi ly hôn thì không cần thiết phải ly thân. Vợ hoặc chồng đơn phương yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn phải chứng minh được cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động