Trường hợp này của bạn vẫn tiến hành đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người mẹ (tức là bạn) có hộ khẩu thường trú.

Vào thời điểm đăng ký khai sinh, người cha có yêu cầu nhận con thì Ủy ban nhân dân sẽ kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

Con sinh ra không xác định được bố sẽ là con ngoài giá thú, khi đăng ký giấy khai sinh phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh sẽ để trống.

Con sinh ra không xác định được bố sẽ là con ngoài giá thú, khi đăng ký giấy khai sinh, phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh sẽ để trống.

Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về Việt Nam cư trú được thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam.

Trường hợp của bạn, bạn và bạn gái chưa đăng ký kết hôn thì không phải nộp Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ khi khai sinh cho con

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh con phải đăng ký khai sinh cho con.

Trường hợp của chị, khi làm khai sinh cho con, mà cha cháu bé làm thủ tục nhận con thì con của chị sẽ được mang họ cha, và được điền đầy đủ thông tin của người cha vào giấy khai sinh.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú để quý vị tham khảo.

Theo Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực ngày 01/01/2016, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha và người mẹ đều có thẩm quyền đăng ký khai sinh.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

Theo quy định tại Điều 88 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì “con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân”

Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Tờ khai, Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn...

Thẩm quyền đăng ký khai sinh.Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

Trong trường hợp cha mẹ không thể khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác có trách nhiệm đăng ký khai sinh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi để quý vị tham khảo.

Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại UBND cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam nhưng cha là người nước ngoài.

Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài, được mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống, cũng được áp dụng quy định về đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú