-->

Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. Người được chủ sở hữu ủy quyền định đoạt tài sản phải thực hiện việc định đoạt phù hợp với ý chí, lợi ích của chủ sở hữu.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.

Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 có quy định về việc thưc hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo thông tin bạn cung cấp thì thửa đất của nhà bạn sau khi quy hoạch còn lại 86m2, như vậy diện tích đất không đủ điều kiện để tách thửa.

Trường hợp bạn muốn hợp pháp hóa quyền sở hữu phần đất đó bạn có thể xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để đủ phần diện tích đất tối thiểu theo quy định của địa phương.

Đối với mảnh đất ở nông thôn, UBND tỉnh quy định diện tích tổi thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán địa phương. Đối với mảnh đất ở đô thị, UBND cấp tỉnh ăn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị...

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở theo Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là diện tích tối thiểu được phép tách thửa) được quy định như sau:...

Mua đất cách đây hơn 20 năm, hiện tại muốn tách thửa nhưng diện tích tách thửa lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định như vậy có thể tách được không?

Đối với đất ở nông thôn:1. Lô đất xây dựng nhà ở khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa và trừ đi lộ giới thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích...

Hỏi: Hiện mẹ tôi có diện tích đất ở là 300m2, mẹ tôi muốn cho vợ chồng tôi 80m2 thì có tách thửa được không? (Hoàng Phương - Bắc Giang)

Để được tách thửa đất trước hết bạn phải đảm bảo diện tích tách thửa tối thiểu theo quy định tại từng địa phương.

Thửa đất được hình thành từ việc tách thửa cần đảm bảo điều kiện về kích thước cũng như diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Nếu mảnh đất được mẹ của chị tặng cho riêng, chị và phải có giấy tờ chứng minh. Khi ly hôn nếu không có thỏa thuận giữa hai vợ chồng, thì mảnh đất đó vẫn là tài sản riêng của chị.

Luật sư tư vấn về quyền chuyển nhượng đất của doanh nghiệp khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất .

Mảnh đất được hợp thửa phải là đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc hợp thửa đất phải phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Luật sư Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trình tự thủ tục tách thửa đất.

Thủ tục sang tên thửa đất...

Luật sư tư vấn về tách thửa đất và giá đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại An Giang

Luật sư tư vấn về tách thửa và các khoản phí phải nộp.