Điều kiện tách thửa đất vừa là đất nông nghiệp vừa là đất thổ cư

Để được tách thửa đất trước hết bạn phải đảm bảo diện tích tách thửa tối thiểu theo quy định tại từng địa phương.

Hỏi: Tôi đang định mua một mảnh đất 330m2. Trong đó 50 m2 đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm tại thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương. Xin luật sư tư vấn, nếu tôi muốn tách thành 3 thửa, thì tôi phải làm như thế nào? Có phải chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở và phải chuyển bao nhiêu m2? (Hoàng Hải - Ninh Bình)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về việc tách thửa. Theo quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của tỉnh Bình Dương về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương được quy định như sau:

1. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa theo đơn vị hành chính của các huyện, thị xã, thành phố được quy định như sau:
Đơn vị hành chính Đất ở (m2)
Tại các phường 60
Tại các thị trấn 80
Tại các xã 100

2. Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm: a) Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m; b) Thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất.”

Như vậy trong trường hợp của bạn, diện tích đất ở tại thành phố Thủ Dầu Một là 50m2 như vậy thì chưa đủ điều kiện tách thửa. Nếu như bạn muốn tách thửa thì cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp về đất thổ cư, diện tích đất cần phải chuyển đổi phụ thuộc vào địa điểm nơi có đất thuộc đơn vị hành chính nào (xã, phường, thị trấn)?

Thứ hai, về việc ghi nợ tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, căn cứ vào

Điều16, Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất thì ghi nợ tiền sử dụng đất thì:

1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Như vậy thì bạn được ghi nợ và trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 05 năm, sau 05 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ, trong trường hợp này thì bạn cần phải có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.