-->

Điều kiện và thủ tục thực hiện tách thửa đất ở tại Mê Linh - Hà Nội

Thửa đất được hình thành từ việc tách thửa cần đảm bảo điều kiện về kích thước cũng như diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Hỏi: Hai chị em tôi đều đứng tên trên sổ đỏ của mảnh đất 130m2 do bố mẹ tôi tặng. Em trai tôi sắp lập gia đình nên chúng tôi muốn tách thửa đất này thành 2 mảnh bằng nhau để làm 2 sổ đỏ riêng. Tôi muốn hỏi luật sư, diện tích được phép tách thửa ở huyên Mê Linh, Hà Nội là bao nhiêu và thủ tục tách thửa như thế nào? Tôi cám ơn! (Phan Thị Giang - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Thanh Như - Tổ tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, điều kiện về diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội thì thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

“Điều 5. Điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc quản lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu
1. Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;
b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) quy định tại Điều 3 Quy định này đối với các xã còn lại...”.

Khoản 1 Điều 3 Quyết định này quy định về hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở theo hạn mức giao đất ở như sau:

“1. Hạn mức giao đất ở tái định cư; giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:

Khu vựcMức tối thiểuMức tối đa
Các phường30 m290 m2
Các xã giáp ranh các quận và thị trấn60 m2120 m2
Các xã vùng đồng bằng80 m2180 m2
Các xã vùng trung du120 m2240 m2
Các xã vùng miền núi150 m2300 m2

Thửa đất ở của hai chị em chị tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội thuộc vùng đồng bằng. Như vậy, khi chị thực hiện việc tách thửa, thửa đất hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo điều kiện:

1. Diện tích tối thiểu là 40m2;

2. Chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên.

Thứ hai, về thủ tục tách thửa

Chị thực hiện theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 và khoản 11 Điều 9, Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. Theo đó, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa, gồm:

1. Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

1. Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

2. Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

3. Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.