-->

Người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn khi không được trả lương đầy đủ hoặc không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao độn

Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn 1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận;...

Pháp luật dân sự nói chung và luật hôn nhân gia đình nói riêng đều tôn trọng sự thỏa thuận của các bên nếu sự thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm pháp luật và trái với đạo đức xã hội.

Chủ đầu tư có thể trực tiếp thỏa thuận với người sử dụng đất về việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản là văn bản ghi nhận những nội dung phân chia di sản thừa kế, tỷ lệ phân chia, giá trị di sản, ... giữa những người thừa kế.

Khi hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ thì HĐLĐ chấm dứt...

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Thay đổi nội dung đã thỏa thuận trong trường hợp hòa giải thành được quy định tại Điều 178 Bộ luật tố tụng dân sự.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

UBND xã thỏa thuận với hộ gia đình về việc đổi quyền sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở là trái thẩm quyền.

Hủy hợp đồng mua bán thỏa thuận bằng miệng.

Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.

Chế độ tài sản chung của vợ chồng ảnh hưởng không nhỏ tới những nhà đầu tư kinh doanh khi cần quyết định đầu tư một cách nhanh chóng và chứa đựng rủi ro cao đồng thời dễ xảy ra mâu thuẫn gia đình khi có sự bất đồng ý kiến trong vấn đề sử dụng tài sản chung.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Về quyền thừa kế quyền sử dụng đất khi những người đồng thừa kế có văn bản thỏa thuận cho một người quản lý tài sản thừa kế và các vấn đề pháp lý liên quan.

Tại sao phải thực hiện thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản? Để thực hiện thủ tục này cần những tài liệu/văn bản gì?

Việc thanh toán chi phí định giá tài sản sẽ được thực hiện theo quy định của Khoản 3, 4 Pháp lệnh giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng; người phiên dịch trong TTDS.

Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về giá trị thỏa thuận hai bên so với quy định của luật lao động.