Có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động không?

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Hỏi: Vì bận việc gia đình, tôi không thể tiếp tục công việc hiện tại. Nhờ luật sư tư vấn, tôi có thể thỏa thuận với ban giám đốc công ty để tạm hoãn hợp đồng lao động trong thời hạn hai tháng không? Nếu được tạm hoãn thì sau thời gian tạm hoãn tôi có được nhận trở lại làm việc không? (Thanh Quảng - Hà Nội)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 32 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:
“1- Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự. 2- Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. 3- Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc. 4- Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này. 5- Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận”.

Điều 33 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau: “Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác”.

Như vậy, anh (chị) hoàn toàn có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về vấn đề tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Sau 15 ngày kể từ thời điểm kết thúc thời gian tạm hoãn hợp đồng, anh (chị) phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.