Ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp...

Trường hợp quá thời hạn nộp tiền SDĐ theo quy định mà người sử dụng vẫn chưa nộp đủ số tiền đồng thời cũng không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền SDĐ thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật

trường hợp của bạn khi nhà nước thu hồi đất sẽ không được bồi thường về đất và các chi phí đầu tư vào đất

Gần đây, diện tích thửa đất đã được cấp sổ đỏ của gia đình tôi bị thu hẹp do sạt lở tự nhiên. Vậy tôi có cần đăng ký lại về quyền sử dụng đất hay không? Nếu cần thì thực hiện ở đâu, thủ tục như thế nào?

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Do anh rể bạn không có quyền đối với mảnh đất của bạn nên bạn có quyền yêu cầu tuyên bố giao dịch liên quan đến mảnh đất của bạn là vô hiệu.

Hỏi: Tôi muốn tư đòi tiền bồi thường đất. Vậy Luật sư cho biết, tôi có thể gọi Tổng đài tư vấn pháp luật như thế nào? (Nguyễn Xuân - Ninh Thuận)

Điều 109 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình.

Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.

Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước...

Trong trường hợp hòa giải không thành, bạn có thể gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp huyện kèm theo các chứng cứ, tài liệu để yêu cầu giải quyết tranh chấp.

Anh (chị) nên khuyên người hàng xóm của mình dừng ngay hành vi lấn chiếm đất đai này lại, nếu không có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng và bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất bị lấn chiếm.

Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 638 của Bộ luật này có các quyền sau đây: Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;...

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giảiquyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về khởi kiện tranh chấp đất.

Trường hợp người mua phải đất bị kê biên để thi hành án thì có thể khởi kiện ra Tòa để yêu cầu tuyên bố giao dịch mua bán vô hiệu.

Kể từ ngày nhận được quyết định kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án, mọi giao dịch chuyển nhượng bất động sản không được thực hiện.

Điều 64 Luật đất đai 2013 quy định về Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước...