-->

Thủ tục thông báo website thương mại điện tử, trong trường hợp website do bà thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Điều 52 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định về Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, đối với cá nhân cần phải đã được cấp mã số thuế.

Cá nhân muốn mở một website thương mại điện tử bán hàng online cần được cấp mã số thuế cá nhân, có website với tên miền hợp lệ, và phải thông báo với Bộ Công Thương với đủ các thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định 53/2013/NĐ-CP.

Muốn lập một website như một một trang thông tin điện tử tổng hợp, anh (chị) cần thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức, sau đó thực hiện thủ tục xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Hệ thống các website đăng trên mạng Internet được chia làm 04 loại, mỗi loại lại có những quy định khác nhau về việc đăng ký cấp phép.

Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:1. Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ...

Luật sư tư vấn về thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động website cho doanh nghiệp...

Luật sư tư vấn về các quy định liên quan đến công bố thông tin, trách nhiệm mời họp khi công ty cổ phần không còn là công ty đại chúng.

Nếu một website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến cho từng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể được giới thiệu trên website đó, thì các thông tin giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản liên quan được xem là thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng

Khi mở website môi giới bất động sản, bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký hoặc thông báo tới Bộ công thương và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.