Quyết định hành chính được nhiều chủ thể ban hành với những mục đích và nội dung khác nhau vì vậy trình tự xây dựng và ban hành các loại quyết định cũng không giông nha.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố chậm nhất là 90 ngày trước ngày bầu cử.

Hình thức xử lí kỷ luật sa thải ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích của người lao động. Vì vậy, căn cứ áp dụng hình thức xử lí kỷ luật sa thải cũng như trình tự, thủ tục giải quyết được pháp luật quy định rất chặt chẽ.

Luật sư tư vấn về Thủ tục đăng ký tên miền website, thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền, những lưu ý cần biết khi đăng ký tên miền.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai...

Điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy xin phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010 và Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, được quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013.

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động đã sa thải người lao động trái pháp luật. Bạn có thể căn cứ vào nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để từ đó dẫn sang quyền của mình được hưởng.

Trường hợp người lao động Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam khi giấy phép lao động hết hạn thì việc cấp lại giấy phép lao động được thực hiện theo quy định Điều 15 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

Khi phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin theo mẫu quy định gửi phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký để được xem xét.

Gia đình tôi có mua đất nhà anh Nguyễn Đắc Hải và đã xây dựng nhà , sau khi chúng tôi chuyển về ở thì ông Nguyễn Đắc Vượng

Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở...

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;...

Theo quy định của pháp luật thì điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 59 Luật doanh nghiệp năm 2014; thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên được quy định tại khoản 3 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trình tự thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký nhận cha cho con.

Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa...

Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản...

Tùy thuộc vào mức độ vi phạm của hành vi của anh (chị), cùng nội quy, quy chế, thỏa ước lao động trong công ty ban lãnh đạo công ty áp dụng hình thức kỷ luật. Mức kỷ luật cao nhất là sa thải. Thời hạn xử lý kỷ luật lao động tối đa là 6 tháng.