Nếu hành vi được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam thì đây tội hiếp dâm trẻ em. Nếu hành vi được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam, Bộ luật Hình sự hiện hành của Việt Nam không có quy định cụ thể.

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội hiếp dâm theo quy định tại Điều 111 Bộ luật hình sự

Việc làm bạn gái có thai, gia đình của bạn nam và bạn nữ có thể cùng nhau thỏa thuận để giải quyết vấn đề.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong trường hợp bị quấy rối tình dục.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn người có hành vi quan hệ tình dục với trẻ em dưới 18 tuổi bị xử phạt thế nào? (Nguyễn Hoàng - Cao Bằng)

Ngược đãi người lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là các hành vi bị nghiêm cấm .

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện nay pháp luật hình sự không quy định hành vi giao cấu thuận tình giữa người 17 tuổi và trẻ em 15 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 111 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định về "Tội hiếp dâm".

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp người đã thành niên quan hệ tình dục với người 16 tuổi thì sẽ phạm tội gì.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ thì phạm tội hiếp dâm.

Luật sư tư vấn về việc chịu trách nhiệm hình sự...

Giao cấu tự nguyện với người đủ 16 tuổi có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự ...

Luật sư tư vấn về trường hợp: Quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên có bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Cản trở người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

định pháp y về việc xâm hại tình dục được thực hiện như sau: Khám tổng quát; Ghi lời trình bày của người được giám định. Nếu là trẻ em dưới 13 tuổi phải có người giám hộ. Tinh thần kinh: Tỉnh, mê, lú lẫn, thái độ tiếp xúc...

Điều 112 Bộ luật Hình sự quy định về Tội hiếp dâm trẻ em.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do bị quấy rối tình dục, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc.