Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Luật sư tư vấn về việc đăng thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm có cấu thành tội vu khống không...

Hành vi xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn khởi kiện chồng cũ khi bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Theo quy định của pháp luật dân sự, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm thì sẽ được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần; chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng.

Bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm, uy tín.

Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.