Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận.

Công dân Việt Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được liên hệ với Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối để làm thủ tục chuyển, mang ngoại tệ (có được do thừa kế) ra nước ngoài.

Đối với cá nhân kinh doanh, chỉ cần trình hóa đơn bán hàng để chứng minh không phải hàng lậu, mà không bị phạt hàng không có nguồn gốc xuất xứ

Muốn hiểu rõ bản chất của nhà nước và pháp luật và những quy luật phát triển của chúng, trước hết cần phải làm sáng tỏ nguyên nhân và giải thích quá trình phát sinh của nhà nước và pháp luật.

Khoản 8 Điều 6 Thông tư 23/2014/NĐ-CP quy định về việc thể hiện thông tin về thửa đất tại trang 2 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu gia đình anh (chị) đang sử dụng đất mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đã được sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và phần đất mà gia đình anh (chị) đang ở trước 1990 không xảy ra tranh chấp thì...

Luật sư tư vấn đăng ký nuôi con nuôi...

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân