Trong trường hợp không có người đại diện theo pháp luật của người bị hại việc giải quyết vụ án hình sự vẫn được tiến hành theo thủ tục chung.

Hành vi cốý gây thương tích cho người khác với tỷ lệ thương tật 28% khi có đơn yêu cầu khởi tố của người bị hại có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quyđịnh tại khoản 1 hoặc khoản2 Điều 104 Bộ luật hình sự

Bồi thường tiền viện phí là một trong những chi phí được bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Những vụ án về các tội phạm được quy định tại khoản 1 các điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 131 và 171 của Bộ luật hình sự chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại.

Điều 139, 140 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền khởi tố bị vụ án hình sự khi xác định có dấu hiệu tội phạm trừ trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại.

Theo quy định cuả pháp luật hình sự thì không phải mọi trường hợp có đơn bãi nại của người bị hại thì đều không phải chịu trách nhiệm hình sự mà chỉ có một số tội danh quy định tại điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Theo tinh thần của luật Thi hành án Dân sự thì trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực, người được thi hành án có quyền làm đơn đề nghị cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án