Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

03 đối tượng được đăng ký hộ kinh doanh: cá nhân (i), nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (i), hoặc một hộ gia đình (iii).

Khi bán các sản phẩm tự sản xuất thì đăng ký kinh doanh hộ cá thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện.

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: loại hình “Hộ kinh doanh” và tên riêng của hộ kinh doanh.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị thu hồi hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký 01 hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Khi muốn mở rộng kinh doanh, thì có thể thành lập doanh nghiệp theo loại hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

Với hộ kinh doanh cá thể thì thuế môn bài không căn cứ vào số vốn kinh doanh ban đầu của hộ kinh doanh mà phụ thuộc vào thu nhập hàng tháng của hộ cá nhân kinh doanh.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh.

Cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Pháp luật doanh nghiệp quy định cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân

Luật doanh nghiệp quy định cá nhân đã thành lập hộ kinh doanh được quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp với tư cách cá nhân

Luật Doanh nghiệp 2014 không có quy định cấm đối với trường hợp cá nhân thành lập hộ kinh doanh thì không được đồng thời là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Do đó các cá nhân hoàn toàn có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nhằm giúp các hộ kinh doanh hiểu rõ các chủ thể tham gia của loại hình này, Công ty Luật TNHH Everest đưa ra những đặc điểm pháp lý cần thiết giúp cá nhân hoặc hộ gia đình tiếp cận và có cái nhìn tổng quan về loại hình đang hoạt động.

Pháp luật quy định độ tuổi và năng lực của người đăng ký hộ kinh doanh, không quy định về thành viên hộ gia đình. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu đáp ứng các điều kiện về chủ thể đăng ký, nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Luật sư tư vấn về hộ kinh doanh cá thể...

Luật sư tư vấn về việc kinh doanh như sau:

Pháp luật không có ngăn cản đối với trường hợp cá nhân thành lập hộ kinh doanh thì không được đồng thời là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.