Nếu thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em 13 tuổi, không có bất cứ sự cưỡng chế hay đe dọa nào, tức là trường hợp thuận tình giao cấu, thì bạn có thể bị truy tố về tội Giao cấu với trẻ em theo quy định tại Điều 115 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009.

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Người nào giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Trường hợp có hành vi giao cấu với bạn gái đã trên 16 tuổi thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 115 Bộ luật Hình sự.

Người có hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tôi hiếp dâm trẻ em.

Đối với tội rất nghiêm trọng thời hiệu khởi kiện là 15 năm mà từ thời gian xảy ra sự việc trên mới chỉ 10 năm nên em bạn hoàn toàn có thể kiện bạn.

Hiện nay, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 (BLHS) không có quy định nào về tội cưỡng bức thân thể.

Hành vi giao cấu trong không chỉ hiểu là giữa nam với nữ, mà diễn ra cả giữa những người đồng giới. Giao cấu được hiểu là việc đưa bộ phận sinh dục của người này chủ động tác động vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể người kia, không phân biệt là đồng giới hay khác giới.

Tội giao cấu với trẻ em: Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm

Hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi dù có được sự đồng tình của nạn nhân thì vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009)

Điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định về Tội giao cấu với trẻ em.

Để phân biệt hiếp dâm trẻ em hay giao cấu với trẻ em, Luật sư Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cụ thể như sau:

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ...

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.