Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con.

Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Luật Hộ tịch thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

Khoản 1 Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký khai sinh

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả thuận khác, nếu bạn muốn được nuôi con thì phải thuộc vào câc trường hợp quy định của điều 84 luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 không hạn chế quyền yêu cầu ly hôn của người vợ. Vì vậy, người vợ có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn trong mọi trường hợp.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Sau khi làm xong thủ tục nhận cha cho con thì UBND xã sẽ làm giấy khai sinh cho cháu và ghi đầy đủ thông tin về bố và mẹ.

Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn 1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ly hôn có thể tranh chấp tài sản và quyền nuôi con hay không.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con.

Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải không thành, Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ củavợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng...

Hỏi: Tôi đang trong thời gian chăm sóc con nhỏ bốn tuổi. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có được công ty tôi làm việc cho nghĩ thời gian chăm sóc con không và khi tôi nghỉ thì mức hưởng tiền lương của tôi như thế nào? (Hoàng Yến - Cao Bằng)

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây: Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con...

Thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất quy như sau: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên.