Công ty Luật TNHH Everest định hướng trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ pháp luật trực tuyến hàng đầu Việt Nam, thực hiện sứ mệnh: để người Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ pháp lý.

Chỉ được phép sử dụng chuyên gia và lao động kỹ thuật nước ngoài nếu lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia để quý vị tham khảo.