Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Giám định về sở hữu trí tuệ bao gồm giám định về quyền tác giả và quyền liên quan, giám định sở hữu công nghiệp và giám định về quyền đối với giống cây trồng.

Công ty chúng tôi đã hoạt động trong lĩnh vực xây dựng được hơn 10 năm, nay muốn bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản thì cần những điều kiện gì và vốn pháp định như thế nào (Trần Văn Hải - Nam Định).

Cửa hàng kinh doanh dịch vụ Internet phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 35 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Đồng thời, cần lưu ý điều kiện: khoảng cách tính từ cổng trường THPT đến địa điểm mở cửa hàng phải từ 200m trở lên.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistic được quy định tại Điều 6 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistic.

Các điều kiện về kinh doanh karaoke được quy định trong Điều 12 Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn Điều 30 Nghị định 103/2009/NĐ-CP về quy chế hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa được quy định tại Điều 44 Luật du lịch năm 2005.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 46 Luật du lịch năm 2005.

Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh:1.Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn điều kiện kinh doanh thuốc.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về điều kiện kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ.

Những năm gần đây tư duy quản lý trong các quy định về điều kiện kinh doanh đã được thay đổi một cách đáng kể. Đối với các quy chuẩn, quy phạm, nhà nước cũng dần để cho xã hội, thị trường quy định.

Điều kiện kinh doanh Karaoke được quy định tại Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Điều 12 Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009.

Điều 36 pháp lệnh số 15/2004/PL-UBTVQH quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính.