Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi: Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.