-->

Thời hiệu để xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với vi phạm hành chính đã kết thúc và từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện.

Điều 7 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 quy định cụ thể về xử phạt vi phạm quy định về nhập ngũ.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm khác nhau mà Công ty có thể bị xử phạt vi phạm hành chính khi chậm trả lương cho người lao động

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính

Nghị định 52/2012/NĐ-CP quy định Về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được quy định trong Điều 33 Nghị định 109/2013/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Công ty luật TNHH Everest chuyên tư vấn về pháp luật giao thông đường bộ, các lĩnh vực tư vấn cụ thể như sau: mức xử phạt vi phạm giao thông, lỗi vi phạm khi người điều khiển xe tham gia giao thông...

Quảng cáo vũ khí có thể không bị xử phạt vi phạm hành chính ...

Khi công dân vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm thì thẩm quyền xử phạt không thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nữa.

Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định về các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ dành cho xe gắn máy.

Điều 95, Luật Đất đai 2013 quy định về Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất .

Sau khi Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định về đất đai, trong đó bao gồm nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm đối với hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tư vấn về mức xử phạt vi phạm hành chính do tự ý cơi nới kích thước thành thùng xe tải.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính.

Khoản 5 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định về Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới.

Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ xử lý vi phạm căn cứ vào hành vi được thực hiện khi tham gia giao thông. Vi phạm hành vi nào sẽ bị xử lý đối với hành vi đó.

Theo quy định pháp luật nêu trên chủ xe phải có hợp đồng giao xe hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển xe của mình thì sẽ bị chịu phạt.