-->

Hộ gia đình, cá nhân cho mượn, cho thuê đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 của Điều 50 của Luật đất đai;

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp...

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giảiquyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đòi lại đất khi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Luật sư tư vấn nhận quyền sử dụng đất...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đòi lại đất khi thời hạn cho mượn chưa hết.

Trường hợp em trai bạn khai thác, sử dụng đất của bạn mà không trả tiền lại được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bạn có thể làm đơn yêu cầu tòa án hủy bỏ giấy chứng nhận đã cấp do cấp không đúng đối tượng.

Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng...