Thời hiệu để xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với vi phạm hành chính đã kết thúc và từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện.

Điều 7 Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 quy định cụ thể về xử phạt vi phạm quy định về nhập ngũ.

Án lệ số 09/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

vi phạm giao thông

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm khác nhau mà Công ty có thể bị xử phạt vi phạm hành chính khi chậm trả lương cho người lao động

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính

Nghị định 52/2012/NĐ-CP quy định Về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cuối cùng trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định

Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được quy định trong Điều 33 Nghị định 109/2013/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Cố ý gây thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại chongười khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh.

Chính phủ quy định chi tiết mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Theo quy định tại Điều 37 Luật tài nguyên nước 2012 thì tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật này cấp giấy phép.

Công ty luật TNHH Everest chuyên tư vấn về pháp luật giao thông đường bộ, các lĩnh vực tư vấn cụ thể như sau: mức xử phạt vi phạm giao thông, lỗi vi phạm khi người điều khiển xe tham gia giao thông...

Người lao động đã ký vào hợp đồng học nghề, điều đó có nghĩa rằng người lao động đã đồng ý và chấp nhận mọi điều khoản được đưa ra trong hợp đồng trong đó bao gồm cả việc phạt vi phạm hợp đồng trong trường hợp tự ý bỏ học nghề giữa chừng.

Người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Như vậy, cán bộ giao thông phạt bạn đối với hành vi đi ngược chiều 300000 đồng kèm theo phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lá xe 01 tháng là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.