Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này

Như vậy, khi chuyển nhượng nhà đất, người bán có thể phải chịu các khoản thuế, lệ phí như: lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính, phí công chứng hợp đồng mua bán, thuế thu nhập cá nhân.

Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự.

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong trường hợp tài sản là bất động sản

Theo quy định của pháp luật tài chính, bố mẹ tặng cho con cái nhà đất thì sẽ con cái sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp khi mua bán nhà, đất ở bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, các lệ phí khác.

Luật sư tư vấn về thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

Gia đình bạn có mua một mảnh đất để ở, mảnh đất này có trong thời kỳ hôn nhân, vì vậy, được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Khi chồng bạn muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất này cho người khác phải được sự đồng ý của bạn.

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật bao gồm việc chuyển nhượng, tặng cho...

Nếu muốn sang tên sổ đỏ thì gia đình anh (chị) và người bán phải đến Văn phòng Công chứng ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó, nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đối với các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tình trạng pháp lý của mảnh đất bạn có thể kiểm tra tính xác thực của các văn bản này tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, ủy ban nhân dân....

Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện.

Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp mua bán nhà ở được tính từ ngày hợp đồng mua bán nhà ở được công chứng hoặc chứng thực.

Hợp đồng mua bán nhà đất thì phải thực hiện thủ tục công chứng.

Hợp đồng mua bán nhà đất phải tuân theo quy định về giao dịch dân sự của Bộ luật Dân sự 2015 và các quy định của Luật đất đai 2013.

Trường hợp không có di chúc, các thành viên trong gia đình của người để lại di sản (người thừa kế) họp để chia thừa kế, thống nhất chuyển quyền sở hữu nhà, đất cho một (hoặc một số) người thừa kế. Việc thỏa thuận phải thể hiện bằng văn bản và phải được công chứng.

Để được chia phần tài sản theo như bạn trình bày là số vốn mà bạn dành dụm thì bạn phải cung cấp giấy tờ, tài liệu, bằng chứng để chứng minh bạn đã có công sức đóng góp trong việc xây dựng căn nhà thì bạn mới có thể được chia.

Người lập di chúc có các quyền sau đây:1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế...

Luật sư tư vấn, khoản thuế