-->

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ những trường hợp sau sẽ không đủ điều kiện kết hôn với người làm việc trong ngành công an trong đó bao gồm Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…

Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên thì đủ tuổi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định...

Cấm hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện như: Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định ...

Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật

Theo khoản 3 Điều 81 thì con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Tôi và bạn trai tôi có một con chung 5 tuổi, chúng tôi sống với nhau không có đăng ký kết hôn. Tuy nhiên khi chúng tôi chia tay thì bạn trai tôi đòi giành quyền nuôi con. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có giành lại được quyền nuôi con không? (Xuân Ánh - Thái Nguyên)

Người được ủy quyền trích lục hộ tịch là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

Anh em họ ngoài phạm vi 3 đời có quyền đăng ký kết hôn với nhau mà không ai được cản trở, ngăn cấm.

Kết hôn là việc trọng đại của cả một đời người. Tìm hiểu các quy định của pháp luật về điều kiện đăng ký kết hôn là việc làm đầu tiên trong việc tiến tời một gia đình hạnh phúc.

Cấm các hành vi sau đây: a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ...

Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên thì đủ điều kiện về tuổi để kết hôn.

Nam phải đủ 20 tuổi và nữ phải đủ 18 thì mới được tiến hành đăng ký kết hôn

Người mắc bệnh down, có quyết định của Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì mới bị coi là mất năng lực hành vi dân sự. Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 LHNGĐ, người mất năng lực hành vi dân sự không đủ điều kiện để được kết hôn.

Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, trường hợp bị chồng giữ giấy đăng ký kết hôn thì vẫn có thể nộp đơn xin ly hôn ra Tòa án.

Ủy ban nhân dân phường từ chối việc đăng ký kết hôn do sự chênh lệch về tuổi giữa vợ chồng là sai theo quy định của pháp luật.

Việc kết hôn với phải đảm bảo các quy định nội bộ ngành, cụ thể tại Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Quân nhân kết hôn với người nước ngoài phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, để xác nhận việc kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bảo vệ bí mật của Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành.

Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.