-->

Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình phải được người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự ký.

Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. Do anh P không có quyền đối với mảnh đất đó nên việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất vô hiệu.

Theo quy định của pháp luật thì việc thế chấp quyền sử dụng đất của bạn có thể ghi trong hợp đồng chính hoặc lập thành văn bản riêng nhưng phải được công chứng hoặc chứng thực.

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản.

Tài sản chung vợ chồng được xác định theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp con trai lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bố mẹ để làm hợp đồng thế chấp và không có khả năng trả nợ.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có thể vô hiệu trong những trường hợp như nội dung và mục đích của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội, người tham gia giao dịch bị mất năng lực hành vi dân sự...

Tài sản chung vợ chồng được xác định theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Chủ sở hữu công ty có thể đồng thời là chủ sở hữu tài sản thế chấp trong hợp đồng thế chấp để vay vốn tại ngân hàng.

Mẹ thế chấp tài sản cố định cho con gái vay vốn 250.000.000. Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh, kinh doanh mỹ phẩm và cho thuê áo cưới.

Tài sản của doanh nghiệp tư nhân không tách rời với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân hay nói cách khác là tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân chính là tài sản thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và ngược lại.