-->

Tư vấn về việc ký hợp đồng thế chấp 3 bên

Tài sản của doanh nghiệp tư nhân không tách rời với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân hay nói cách khác là tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân chính là tài sản thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và ngược lại.

Hỏi: Ông A là chủ công ty B, khi công ty B vay vốn ngân hàng thì sử dụng tài sản thuộc sở hữu của ông A. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi ký hợp đồng thế chấp ba bên thì ông A có thể ký bên vay vốn đồng thời ký bên thế chấp không? (Mai Hương - Thanh Hóa)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phùng Thị Huyền - Tổ tư vấn pháp luật dân sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Liên quan đến vấn đề anh (chị) hỏi, chúng tôi xin trích dẫn Điều 317 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về thế chấp tài sản như sau: "1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). 2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp".

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên, thế chấp tài sản là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, theo đó bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp. Đối với trường hợp của anh (chị), theo thông tin mà anh (chị) cung cấp thì A là chủ công ty, B vay vốn ngân hàng và dùng tài sản của A để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng thì tùy thuộc vào loại hình công ty mà có thể có những trường hợp sau xảy ra:

- Nếu công ty B do A làm chủ là 1 doanh nghiệp tư nhân thì theo Điều 183 Luật doanh ngiệp 2014 quy đinh: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy, tài sản của doanh nghiệp tư nhân không tách rời với tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân hay nói cách khác là tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân chính là tài sản thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và ngược lại. Do đó, khi công ty B vay vốn ngân hàng thì có thể sử dụng tài sản của A để thế chấp. Hợp đồng thế chấp sẽ do 2 bên kí kết là bên nhận thế chấp là ngân hàng và bên thế chấp là công ty B.

- Nếu công ty B do A làm chủ là 1 pháp nhân, có thể là công ty Trách nhiệm hữu hạn thì 1 thành viên do 1 cá nhân làm chủ sở hữu công ty hay là 1 công ty hợp danh có ít nhất 2 thành viên làm chủ sở hữu chung. Căn cứ Điều 74 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: pháp nhân có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Do đó, nếu công ty B vay vốn ngân hàng thì phải sử dụng tài sản thuộc sở hữu của công ty B để thế chấp với ngân hàng không thể sử dụng tài sản thuộc sở hữu của A để thế chấp. Và hợp đồng thế chấp do 2 bên kí kết là bên ngân hàng nhận thế chấp và bên công ty B do đại diện theo pháp luật của công ty B kí kết là bên thế chấp.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật dân sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.